Vælg kategori:

Afholdte arrangementer

Temadag for selvejende daginstitutioner
Særlig dag for selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, hvor vi ser på standarddriftsoverenskomstens bestemmelser og eksempler på nye typer bestemmelser.
25-09-19
Kommunikation i øjenhøjde
God kommunikation kan være altafgørende for at højne trivsel, mindske stres og skabe mere effektivt samarbejde for leder og personale. Kom til temaaften om, hvordan de to modeller ”Det personlige jeg” og ”Det professionelle jeg” kan medvirke til at få igangsat en ny ”vi-kultur” med fælles sprog og tilgang til børn og forældre.
25-09-19
Temadag for private daginstitutioner
DLOs årlige dag for private daginstitutioner om de særlige ledelsesmæssige udfordring i at drive ’eget hus’, herunder ledelsesperspektiver, netværk og økonomi.
05-09-19
Den Styrkede læreplan
Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer, indhold og værdier:
Workshoppen vil byde på en vekslen mellem oplæg, mindre refleksionsøvelser og gruppearbejde, hvor deltagerne får mulighed for at komme mere i dybden med temaer, begreber og tilgange i Den styrkede pædagogiske læreplan.
14-04-19
Det gode forældresamarbejde
Få værktøjer til at skabe en ramme for det gode forældresamarbejde om at styrke barnets trivsel og udvikling. Få indblik i, hvad forældre generelt efterspørger af rådgivning og gå hjem med nye idéer til, hvordan man kan få de forældre med, som ellers
sjældent kommer til forældrerettede aktiviteter.
30-03-19
Temaaften om kommunikation i øjenhøjde
God kommunikation kan være altafgørende for at højne trivsel, mindske stres og skabe mere effektivt samarbejde for leder og personale. Hør mere om, hvordan de to modeller ”Det personlige jeg” og ”Det professionelle jeg” kan medvirke til at få igangsat en ny ”vi-kultur” med fælles sprog og tilgang til børn og forældre.

30-01-19
DLO afholder kursus for bestyrelser i selvejende og private daginstitutioner
Har jeres bestyrelser haft nyvalg? Eller skal I have det sidst på året? DLO afholder en række Bestyrelseskurser i 2018, som en god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
Sæt allerede nu datoen af og læg evt. billet ind på et par af de ledige pladser!!
14-11-18
Hvordan hjælper vi børn der ikke trives?
STADIG FÅ LEDIGE PLADSER- først til mølle..
Kom og oplev Søren Fisker, og få skærpet fokus på jeres bekymringsbørn.Det vil være en tema aften med både oplæg og refleksion. Du vil få indblik i metoder og perspektiver på det at arbejde med systematisk refleksion i teams med fokus på, hvordan vores formuleringer af barnets udfordringer har afgørende betydning, samt konkrete metoder til at forstå barnets adfærd i samspillet med omgivelserne.
02-11-18
DLO afholder konference om efterårets allervigtigste tema
Lukket for tilmelding.
DLO afholder konference om efterårets allervigtigste tema: De styrkede læreplaner og den nye dagtilbudslov!

Kom med den 25. oktober i Odense og få svar på alle de vigtige spørgsmål om de nye ændringer i dagtilbudsloven
27-10-18
Online kursus for nye bestyrelsesmedlemmer
Online kursus for nye bestyrelsesmedlemmer - bliv skarp på hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem i en daginstitution: opgavefordeling, ansvar og roller.
DLO lancerer nu online kurser for dig, der gerne vil introduceres til arbejdet i bestyrelsen. Kurset kan ses online hjemme hos dig selv, eller i en mindre gruppe på institutionen.
Kurset sælges i 3 selvstændige moduler a' 40 minutter og kan tages enkeltvis eller samlet. Undervejs i kurset vil det være muligt at stille korte spørgsmål via chat funktion.
10-10-18
DLO afholder konference for selvejende daginstitutioner
KONFERENCEN ER FLYTTET TIL D. 25/10-2018
04-09-18
DLO inviterere til temadag om legepladssikkerhed
På DLOs temadage om Sikkerhed på Legepladsen, med Gert Olsen som underviser, lærer du hvordan legepladsen kontrolleres, og de mest graverende fejl undgås. Der udstedes kursusbevis.
04-09-18
Kom til workshop om den nye persondataforordning
Kurset er oprettet - Tilmelding stadig mulig!
DLO afholder en formiddagsworkshop med fokus på praktiske råd til, hvordan du kan efterleve de nye regler. Susanne Falk, leder af Titibo gruppen fortæller om, hvad hun har gjort for at efterleve de nye og eksisterende regler og giver gode råd til arbejdsgange og systemer på kontoret.

Deltagerne har mulighed for at indsende konkrete spørgsmål på forhånd, som Susanne vil besvare på workshoppen. Efter en gennemgang af regler og gode råd er der tid til opfølgende spørgsmål.

04-09-18
DLO invitere til konference for og om private daginstitutioner
KONFERENCEN ER FLYTTET TIL D. 25/10-2018 I Odense
31-08-18
DLO afholder 2 dages kursus i personalejura for ledere
På dette kursus gennemgås de forskellige regler og love der er relevante for ansættelse og afskedigelse, samt forhold for medarbejdere i daginstitutionen.
underviser på dag 1: Mette Fabricius, konsulent og tidligere leder.
underviser på dag 2: Frederik Blichfeldt, ekstern konsulent og jurist.
28-08-18
Lederens håndtering af sygefravær fra A-Z
TILMELDING STADIG MULIG! Føler du dig godt nok klædt på til at håndtere sygefravær i personalegruppen? Kom og vær med til at erfarings udveksle, samt forny din viden omkring lovgivning og overenskomstforhold der spiller ind. Kurset går i dybden med et af emnerne fra kurset 'personalejura for ledere' men det er ikke en forudsætning at have været på dette forinden.
Underviser: konsulent Mette Fabricius
20-06-18
Tema aften om den nye læreplan
Hvad indeholder den nye læreplan? Hør om leg versus læring, dannelse, børnefællesskaber og forældresamarbejde.
DLOs konsulent Sanni Maria P. Korsgaard, der deltog i ministerens mastergruppe, fortæller om baggrunden for den nye læreplan og hvad man skal være opmærksom på i omsætningen til praksis.
10-06-18
Temaaften om den selvejende institutions fremtid
DLO's konsulent Thinne Nielsen fortæller om baggrunden for de selvejende daginstitutioner og om fordelene ved at beholde selvejet, også når det kommer under pres i forhold til kommunal overtagelse, eller at overgå til privat institution.
Vi sætter rammen for en debat om de selvejende daginstitutioners fremtid og giver input til konkrete udfordringer. Mulighed for netværksdannelse.
27-05-18
Tema aften om Børnemiljøvurdering
DLO's konsulent Sanni Maria Korsgaard fortæller om arbejdet med børnemiljøvurdering. I får gode ideer med hjem til at tage fat på eller fortsætte med opgaven, samt videndeling blandt deltagerne.
24-05-18
Tema aften om fordybelse og overblik, som pædagogiske roller
Stadigt muligt at tilmelde sig!!
DLO's konsulent Mette Fabricius fortæller om medarbejderens behov for både at være i fordybelses og overbliksrollen, og hvordan man kan organisere sig frem til en større arbejdsglæde. Mulighed for debat og erfaringsudveksling.
20-04-18
Persondataforordningen
DLO inviterer til kursus i, hvad de nye regler betyder for selvejende og private daginstitutioner d. 17/4 2018 i Odense
OBS - Ny adresse!
18-04-18
Temaaften i samarbejde med konsulent, forfatter og ressourcedetektiv Hanne Aaling Risager
På temaaftenen sættes der fokus på den anerkendende og styrkebaserede tilgang, som giver en dybere forståelse for og indsigt i barnets intention bag det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation.
15-04-18
Temaaften -Legepladsens pædagogik
Benny Schytte vil i ord og billeder præsentere en legepladsens pædagogik, som tager afsæt i børns egen legekultur og pædagogiske aktiviteter. Med udgangspunkt i konkrete pædagogiske udviklingsprojekter vil en række temaer blive belyst:

• Børns leg og legeformer
• Personalets rolle og funktion
• Pædagogiske aktiviteter og metoder
• Vaner, struktur og regler
• Bæredygtighed i børnehøjde
• Leg og læring på legepladsen
• Inklusion/eksklusion
• Ideer til indretning og udformning af legepladsen - for små midler!

07-04-18
Forårskonference 2018 - Børns drivkraft
KONFERENCEN AFHOLDES I ODENSE D. 20 marts.
Vi kan lære børnene meget, men børn udvikler sig også ’af sig selv’. Vi voksne kan i bedste fald hjælpe ved at støtte, opmuntre, stimulere og udfordre, og i værste fald komme til at hæmme, bremse eller ligefrem forstyrre barnet, i dets udvikling.
På efterårets faglige konference har vi bedt en række eksperter se nærmere på den indre kraft, der driver barnet, og komme med bud på hvordan vi – som forældre og fagpersoner – bedst kan stimulere barnets udvikling.
30-03-18
DLO Nordjylland invitere til kursus
DLO Nordjylland inviterer medlemmer og evt. kommende medlemmer til en spændende bestyrelsesaften for private og selvejende daginstitutioner.
01-02-18
LEGEPLADSENS PÆDAGOGIK - Når vi går vinteren i møde
Benny Schytte vil i ord og billeder præsentere en legepladsens pædagogik, som tager afsæt i børns egen legekultur og pædagogiske aktiviteter. Med udgangspunkt i konkrete pædagogiske udviklingsprojekter vil en række temaer blive belyst:

• Børns leg og legeformer
• Personalets rolle og funktion
• Pædagogiske aktiviteter og metoder
• Vaner, struktur og regler
• Bæredygtighed i børnehøjde
• Leg og læring på legepladsen
• Inklusion/eksklusion
• Ideer til indretning og udformning af legepladsen - for små midler!

30-11-17
Kursus om Lederudviklingssamtaler i Selvejende og Private daginstitutioner
Det kan være en udfordring for bestyrelsesformænd og ledere i selvejende og private institutioner at skulle afholde lederudviklingssamtale (LUS). Derfor har DLO oprettet dette kursus, der omhandler guidelines og spørgeteknikker.
30-11-17
Fyraftensmøde - et samarbejde med konsulent, forfatter og ressourcedetektiv Hanne Aaling Risager
TILMELDING STADIG MULIG!
På fyraftensmødet sættes der fokus på den anerkendende og styrkebaserede tilgang, som giver en dybere forståelse for og indsigt i barnets intention bag det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation.
22-11-17
DLO afholder kursus for bestyrelser i selvejende og private daginstitutioner
Har jeres bestyrelser haft nyvalg? Eller skal I have det sidst på året? DLO afholder en række Bestyrelseskurser i 2017, som en god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
Sæt allerede nu datoen af og læg evt. billet ind på et par af de ledige pladser!!
01-11-17
Temadage om Sikkerhed på Legepladsen
På DLOs temadage om Sikkerhed på Legepladsen, med Gert Olsen som underviser, lærer du hvordan legepladsen kontrolleres, og de mest graverende fejl undgås. Der udstedes kursusbevis.
27-10-17
DLO afholder 2 dages kursus i personalejura for ledere
På dette kursus gennemgås de forskellige regler og love der er relevante for ansættelse og afskedigelse, samt forhold for medarbejdere i daginstitutionen.
20-10-17
Personalejura for arbejdsgiverbestyrelser
KURSET KAN BESTILLES TIL JERES EGEN BESTYRELSE!
På kurset gennemgås arbejdsgiverbestyrelsens ansvar og pligter, med særlig opmærksomhed på håndtering af samtaler med leder, samt procedure for afskedigelse af personale i tilfælde af faldende børnetal.
30-09-17
DLO invitere til konference for og om private daginstitutioner
Få styr på din institutions økonomi på DLOs interaktive konference for og om private daginstitutioner
”Med styr på økonomien kan vi fokusere på børnene”
Hvordan sikrer vi de bedste rammer for økonomi, tilskud, løn og forsikring?
Odense Mødecenter 30. august 2017 kl. 9.30-16 (indskrivning og morgenmad kl. 9-9.30)
23-09-17
Hvad børn ikke ved – får de ondt af Kom til et spændende foredrag med Per Bøge
Kom til et spændende foredrag med Per Bøge
Arrangeret i samarbejde med Daginstitutionernes landsorganisation i (Region Sjælland)

Per Bøge har i mange år arbejdet på at nedbryde tabuet omkring døden ved at ruste voksne til at hjælpe børn, der har mistet. I flere år har han bl.a. arbejdet på projektet ‘OmSorg’, der indeholder pædagogisk materiale og sorggrupper for børn. Ved hjælp af en række manualer og handleplaner støtter projektet voksne til at kunne hjælpe børn i sorg, i forbindelse med enten en forælders eller søskendes sygdom eller død.
24-06-17
Børn i skilsmisse - Foredragsaften med John Aasted Halse
DET ER STADIG MULIGT AT TILMELDE SIG
Må lærere og pædagoger blande sig, når forældre skal skilles? Hvad gør man f.eks. som lærer eller pædagog, når man kan se, at en 7-7-ordning skader barnet mere, end den gavner? Eller når vreden tager overhånd, og barnet er kommunikationsled mellem mor og far?

31-05-17
DLO afholder forårskonference
STADIG MULIGT AT TILMELDE SIG!
For tiden ser man ofte begrebet ROBUSTHED i et stillingsopslag, som en positiv værdi og et krav til medarbejdere i dagens Danmark. Kom og hør Ole Fogh Kirkeby, Jan Kampmann, Jørgens Svenstrup, Trine Boel Nielsen og BUPLs mening om ROBUSTHED i forhold til arbejdet i en daginstitution .
30-04-17
DLOs overenskomster for private daginstitutioner
Fokus lægger på de spørgsmål som de administrative medarbejdere/bogholdere i privatinstitutioner, måtte have i forhold til at forstå og håndtere overenskomsten. Ledere/ejere er velkomne, men opfordres til også at tilmelde sig kurset ’personalejura for ledere’ i forhold til håndtering af personalesager, set fra lederperspektiv, som vi ikke kommer ind på, på dette kursus.
interesserede, som ikke er medlem af DLO, kan deltage til en højere pris. Medlemmer af DLO, som ikke er tiltrådt overenskomst, men overvejer dette, er selvfølgelig også meget velkomne.
19-01-17
DLOs Jubilæumskonference - om pædagogik, børn og forældre
Vi har fået en håndfuld af de eksperter og foredragsholdere der har fyldt mest, både på DLOs konferencer og i den pædagogiske debat igennem de sidste 20 år, til at give et retroperspektivt oplæg inden for hvert deres felt. Samtidig vil oplægsholderne give en aktuel 'status' i forhold til året 2016, hvor DLO kan fejre 90 års jubilæum.
26-11-16
Bestyrelseskursus for private daginstitutioner
På basis bestyrelseskurset gennemgår vi både bestyrelsens rettigheder og pligter, samt rolle og kompetence i forhold til den daglige ledelse. Nye medlemmer såvel som gamle er velkomne.
25-11-16
Personalejura for ledere i selvejende og private institutioner
På dette kursus gennemgås de forskellige regler og love der er relevante for ansættelse og afskedigelse, samt forhold for medarbejdere i daginstitutionen. Vi vil dele op i grupper hvor der brug for det ved forskelle i praksis for henholdvis private og selvejende.
10-11-16
Foredragsaftener om Børns seksualitet v/JanusCentret
STADIG MULIGT AT TILMELDE SIG!!
På foredragaftenen med JanusCentret, får du en gennemgang af barnets seksualitet fra fødsel til tidlig pubertet.
Hvilke adfærdsformer og lege, kan man forvente af børn i de forskellige aldersgrupper? Dette og meget andet kan du få svar på under foredraget.
29-10-16
Personalejura for arbejdsgiverbestyrelser i Selvejende eller private daginstitutioner
På kurset gennemgås arbejdsgiverbestyrelsens ansvar og pligter, med særlig opmærksomhed på håndtering af samtaler med leder, samt procedure for afskedigelse af personale i tilfælde af faldende børnetal.
26-10-16
Kursus om Lederudviklingssamtaler i Selvejende og Private daginstitutioner
Det kan være en udfordring for bestyrelsesformænd og ledere i selvejende og private institutioner at skulle afholde lederudviklingssamtale (LUS). Derfor har DLO oprettet dette kursus, der omhandler guidelines og spørgeteknikker.
08-09-16
Den samskabende Institution - med fokus på ledelse
DLOs Region Nordjylland inviterer til café-dialog med 3 oplægsholdere om den Samskabende Institution - med fokus på ledelse.
25-06-16
Bestyrelseskurser for Selvejende daginstitutioner (m. driftsoverenskomst)
Mange institutioner har haft nyvalg til Bestyrelsen i efteråret, og DLO afholder derfor en række Bestyrelseskurser, i det efterfølgende forår, som en god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
08-06-16
DLO inviterer til den årlige Konference for og om Privatinstitutioner:Samarbejdet med kommunerne
Årets konference for og om private institutioner har denne gang overskriften 'Samarbejdet med kommunerne'.
DET ER STADIGT MULIGT AT TILMELDE SIG.
03-06-16
Foredragsaftener om "Tumlingehjerner" v. hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen
På DLOs foredragsaften med Hjerneforsker Ann E. Knudsen får vi indblik i de små børns hjerner - hvad betyder kost og søvn, og hvilke lege/legetøj stimulerer hvilke områder i hjernen så barnet udvikles optimalt?
20-05-16
Temadag om Forældresamarbejde og forældreindflydelse
TEMADAGEN ER DEVÆRRE AFLYST PGA MANGLENDE TILMELDING
Oplæg fra blandt andet Suzanne Krogh - med debat, diskussion og inddragelse af deltagerne.
22-04-16
AFLYST PGA MANGLENDE TILMELDINGTemadage om Sikkerhed på Legepladsen
På DLOs temadage om Sikkerhed på Legepladsen, med Gert Olsen som underviser, lærer du hvordan legepladsen kontrolleres, og de mest graverende fejl undgås. Der udstedes kursusbevis.
Tilmelding før 15/2-2016 udløser et lod pr. deltager i lodtrækningen om et eksemplar af håndbogen 'Legepladssikkerhed' af Gert Olsen til en værdi af 368,75
08-03-16
Bestyrelseskurser for Selvejende daginstitutioner (m. driftsoverenskomst)
I oktober og november, hvor mange institutioner har haft nyvalg til Bestyrelsen,afholder DLO en række Bestyrelseskurser, der er en perfekt introduktion til bestyrelsesarbejdet.
27-11-15
Kursus om Lederudviklingssamtaler i Selvejende og Private daginstitutioner
Det kan være en udfordring for bestyrelsesformænd og ledere i selvejende og private institutioner at skulle afholde lederudviklingssamtale (LUS). Derfor har DLO oprettet dette kursus, der omhandler guidelines og spørgeteknikker.
21-11-15
AFLYST!!Foredragsaftener: "Hvad med drengene?" m. Erik Hønge, pædagogisk konsulent
Hvad med drengene? - Hvordan tilgodeser vi drengene, så de får udfordringer og trives i vore daginstitutioner?
Erik Hønge, cand.pæd., pædagogisk konsulent og freelancekonsulent i DLO giver nogle bud.
20-11-15
Foredragsaftener om "Krop & Bevægelse" v. motorikkonsulent Nanett Borre
På DLOs foredragsaftener om "Krop & bevægelse" med motorikkonsulent Nanett Borre kommer der fart over feltet - med god inspiration og underholdning.
12-11-15
Bestyrelseskurser for private daginstitutioner
Som bestyrelsesmedlem eller forældrebestyrelsesmedlem i en privat daginstitution er et af disse Bestyrelseskurser en hurtig og god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
30-10-15
AFLYSTKursus om håndtering af sygefravær
Få Hjælp til forebyggelse af sygdom, udarbejdelse af sygefraværspolitik og afholdelse af diverse samtaler mv.
06-10-15
Konference om Markedsføring af den Private Daginstitution
DLOs årlige konference for/om Privatinstitutioner har fokus på Markedsføring af den Private Daginstitution. - Få inspiration til, hvordan man tiltrækker forældre og børn – og sikrer stabil drift og økonomi
15-06-15
Børnene fortjener det bedste!
Tag en kollega med til en kursusdag om, hvordan pædagogiske mål og læreplanen hænger sammen med hverdagen. Medbring institutionens læreplan og giv den et eftersyn.
06-06-15
Konference: STORE og små daginstitutioner
Nye undersøgelser viser, at daginstitutioner ikke børe være større end til 100 børn - og at en institutionsleder max. bør være leder for 20 medarbejdere. På konferencen sætter vi fokus på muligheder og begrænsninger i STORE og små daginstitutioner.
24-05-15
Foredrag: Stresshåndtering hver dag - AFLYST
Foredraget henvender sig til både ledere, bestyrelser og medarbejdere, der ønsker mere viden om stress og forebyggelse/håndtering af stressramte medarbejdere.
12-04-15
Konference om Fremtidens Private Daginstitutioner
På DLOs konference på Christiansborg den 9/12-14 sætter vi fokus på Fremtidens Private Daginstitutioner - og hvordan de kan tilgodese de 0-2 årige børn.
13-12-14
Kursus om Lederudviklingssamtaler i Selvejende og private daginstitutioner
Det kan være en udfordring for bestyrelsesformænd og ledere i selvejende og private institutioner at skulle afholde lederudviklingssamtale (LUS). Derfor har DLO oprettet dette kursus, der omhandler guidelines og spørgeteknikker.
04-11-14
Kursus: BØRNENE FORTJENER DET BEDSTE
Børnene fortjener det bedste. Pædagogisk konsulent Erik Hønge vil i et sammenhængende forløb over 3 kursusdage undervise om, hvordan man udvikler arbejdet med læreplaner, inklusion og kvalitet
27-10-14
Frygten for pædofili og pædofilianklager
Er forbud mod børn på skødet, og særregler for mandlige pædagoger, løsningen på frygt for pædofili og pædofilianklager i danske institutioner? - Deltag i DLOs foredrags- og debatarrangementer om emnet.
27-10-14
Konferencer om VUGGESTUEPÆDAGOGIK - relationer, leg og læring
Der er fokus på vuggestuerne - og flere og flere daginstitutioner får vuggestuepladser. De 0-3 åriges udviklingsvilkår er helt afgørende for deres færden gennem livet. På DLOs Vuggestuekonferencer medvirker: Ole Henrik Hansen, Jan Kampmann, Lise Ahlmann, Nanett Borre, Helle Trasborg og Kim Anna Rebecca Hansson.
23-10-14
Kursus for selvejende bestyrelser i Sønderjylland.
Et kort DLO-aftenkursus er en god introduktion til Bestyrelsesarbejdet i en selvejende daginstitution. Dette kursus afvikles som et "fyraftensmøde" fra kl. 17 - 19.30. Målgruppen er selvejende institutioner i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg Kommuner, men andre er også velkomne.
29-09-14
Konference for/om Private daginstitutioner
Traditionen tro afholder DLO den årlige konference for/om Private daginstitutioner. I år med fokus på Økonomi, Personaleforhold, Vækst, Netværk og Fællesskab. - Samme aften kan deltagerne være med til DLOs stormøde om Privatinstitutioners økonomiske rammebetingelser.
06-06-14
Stormøder om Privatinstitutioners økonomiske vilkår
Efter initiativ fra - og i samarbejde med - en østjysk græsrodsgruppe bestående af ledere og ildsjæle fra en kreds af Privatinstitutioner i Østjylland inviterer DLO til Stormøder for landets Privatinstitutioner. Kom os støt op om kravet om ligestilling af vilkårene for kommunale, selvejende og private daginstitutioner!
04-06-14
Temadage om Sikkerhed på Legepladsen
På DLOs temadage om Sikkerhed på Legepladsen, med Gert Olsen som underviser, lærer du hvordan legepladsen kontrolleres, og de mest graverende fejl undgås. Der udstedes kursusbevis.
23-05-14
Kursus: LEDER-UDVIKLINGS-SAMTALEN
Kurset "LEDER-UDVIKLINGS-SAMTALEN" er et helt nyt kursus for ledere og bestyrelsesformænd/næstformænd - i selvejende og private institutioner.
14-05-14
Konference: Ledelse af daginstitutioner, anno 2014
DLO afholder Landskonferencen "Ledelse af Daginstitutioner, anno 2014 - Om Områdeledelse, Netværksledelse, Dagtilbudsstrukturer, etc. i København (Den tidligere annoncerede version i Fredericia er Aflyst).
03-04-14
Foredragsaftener: "Sådan giver du dit barn gode sovevaner"
"Sådan giver du dit barn gode sovevaner"
- Foredragsaften med Jeanette Wegge-Larsen, Sovecoach og socialpædagog.
27-01-14
Folkeskolereformens betydning for daginstitutioner og fritidsinstitutioner
Forliget om en Folkeskolereform handler først og fremmest om de danske børns undervisning og skolegang. - Men reformen indebærer også store og væsentlige forandringer for de danske skolebørns fritid og hverdag i SFOer, fritidshjem og klubber.
09-12-13
Foredragsaftener: "Sådan giver du dit barn gode sovevaner"
DLO har engageret Jeanette Wegge-Larsen, sovecoach og socialpædagog, til 3 foredragsaftener om Børn og Søvn. - "Sådan giver du dit barn gode sovevaner"
28-11-13
Teori-U: Hvad kalder fremtiden på? Kan du se og høre den?
I selskab med to organisationspsykologer vil I på denne DLO-workshop/temadag opleve, hvordan man kan anvende redskaberne fra teori-U, og hvordan man an komme tættere på det, der er vigtigt og nødvendigt i fremtidens pædagogiske arbejde.
24-11-13
Temadag for/om PRIVATE DAGINSTITUTIONER
I lighed med tidligere år afholder DLO den årlige konference for og om Private daginstitutioner. I år er der flere aktuelle og relevante emner på programmet, og vi kalder derfor mødearrangementet for en Temadag. Temaerne er bl.a.: Netværk, Seksuelle overgreb og Frivillige forældreressourcer.
24-06-13
AFLYST ! - Frivillighed på den fede måde!
Frivillighed og forældredeltagelse i daginstitutioner.
Sådan får du forældre og personale med:

- Mere omsorg.
- Bedre plads til pædagogisk faglighed.
- Mere fællesskab og medleven.
17-06-13
Ekstra: Vuggestuen som lærings- og udviklingssted
På DLOs foredragsaftener: "Vuggestuen som lærings- og udviklingssted", giver Ole Henrik Hansen et kritisk oplæg om dagligdagen i den danske vuggestue. Gør vuggestuen børnene parate til livet, eller lader den dem i stikken?
19-03-13
VUGGESTUEPÆDAGOGIK - fra overset til værdsat
DLO afholder konferencer om VUGGESTUEPÆDAGOGIK
Fra overset til værdsat - En dag med fokus på pædagogik for de 0-3 årige.
30-11-12
"Diagnoser og pædagogik"
DLO afholder i 2012 en række foredragsaftener med Tine Basse Fisker om det aktuelle emne "børn og diagnoser". Foredragsaftenerne har titlen "Diagnoser og pædagogik"
10-11-12
SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER - status og fremtid
Med baggrund i en dramatisk nedgang i antallet af selvejende daginstitutioner sætter DLO med denne "politiske" konference på Christiansborg fokus på De Selvejende Daginstitutioners status og fremtid.
02-11-12
Bestyrelseskurser for selvejende inst., privatinstitutioner og puljeordninger
Uanset om man er bestyrelsesmedlem i en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst, en privatinstitution eller puljeordning er et af disse Bestyrelseskurser en hurtig og god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
01-11-12
Vuggestuen som lærings- og udviklingssted
På DLOs foredragsaftener: "Vuggestuen som lærings- og udviklingssted", giver Ole Henrik Hansen et kritisk oplæg om dagligdagen i den danske vuggestue. Gør vuggestuen børnene parate til livet, eller lader den dem i stikken?
06-10-12
Bestyrelseskursus for ikke-kommunale skov- og naturbørnehaver - Sted: Sorø
Et af DLOs bestyrelseskurser er en god introduktion til bestyrelsesarbejdet. Til dette kursus, der holdes i Sorø Skovbørnehave, inviteres bestyrelsesmedlemmer (og ledere og medarbejdere) fra skov- og naturbørnehaver (eller det der ligner).
30-05-12
Bestyrelseskursus for ikke-kommunale Idrætsinstitutioner. - Sted: Horsens
Et af DLOs bestyrelseskurser er en god introduktion til bestyrelsesarbejdet. Til dette kursus, der holdes i Horsens, inviteres bestyrelsesmedlemmer (og ledere og medarbejdere) fra Idrætsinstitutioner (eller det der ligner).
24-05-12
Børn med diagnoser: venskaber, relationer og kommunikation
DLO afholder i 2012 to temadage og en række foredragsaftener med Tine Basse Fisker, under overskiften Børn og diagnoser. Temadagene har titlen "Børn med diagnoser: venskaber, relationer og kommunikation"
23-04-12
Pæne piger og dumme drenge
Hvorfor er der ingen børn, der opfører sig som de har hjerne til? - Foredrag med Ann Knudsen om hjerne og hjerte hos de 0 - 10 årige
20-04-12
Introaften - om: "TEORI-U"
TEORI-U tilbyder nye måder at lede, lære og forandre på. Hvordan kan vi åbne fremtiden og lære fra den, efterhånden som den spirer frem? Kom og bliv klogere på begrebet Teori-U
10-03-12
Bestyrelseskursus for privatinstitutioner
Valgt til Bestyrelsen eller Forældrebestyrelsen i en privat daginstitution og hva´ så? - Start med et af DLOs aften-bestyrelseskurser specielt for denne type daginstitutioner. Mere erfarne bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere er også meget velkomne!
05-02-12
Bestyrelseskursus for selvejende daginstitutioner og puljeordninger
Dette Bestyrelseskursus for selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst - og puljeordninger, henvender sig både til helt nye bestyrelsesmedlemmer, og til mere garvede bestyrelsesmedlemmer, eller medarbejdere, der trænger til at få repeteret stoffet eller bare gerne vil blive opdateret.
02-02-12
DLO-Konference: Private Daginstitutioner
For 5. år i træk afholder DLO primo december, og igen i Odens DLOs årlige konference for og om Private Daginstitutioner. I år er temaerne Markedsføring, det kommunale tilsyn, og en status på Privatinstitutioners rammebetingelser og markedsvilkår.
10-12-11
Inspirationsaftener i DLOs regioner
DLOs Regioner inviterer repræsentanter fra alle DLO-medlemsinstitutioner og personlige DLO-medlemmer til Inspirationsaftener med efterfølgende kort generalforsamling
17-11-11
Dagskursus for nye ledere og souschefer i selvejende institutioner og puljeordninger
Kursus for nye ledere og souschefer i selvejende daginstitutioner samt i puljeinstitutioner. V/ Michael Engell Hansted, freelancekonsulent i DLO.
07-11-11
Foredragsaftener med LOLA JENSEN
DLO har engageret Familievejleder,socialpædagog Lola Jensen til syv foredrag i Slagelse, Glyngøre, Odense, København, Aabenraa, Fredericia og Hjallerup
05-11-11
Pæne piger og dumme drenge
Hvorfor er der ingen børn, der opfører sig som de har hjerne til? - Foredrag med Ann Knudsen om hjerne og hjerte hos de 0 - 10 årige
15-10-11
Dagskursus for ledere og souschefer i privatinstitutioner
Et dagskursus er en god og nødvendig introduktion til det at være leder i en privatinstitution
09-10-11
HVEM SAGDE AT BARNDOMMEN VAR SORGLØS?
DLO har engageret Konsulent i Kræftens Bekæmpelse, Jes Dige, til 6 foredrag i Slagelse, Glyngøre, København, Aabenraa, Fredericia og Hjallerup.
18-09-11
AFLYST: Trivsel og arbejdsglæde
Hvilken ledelsesfilosofi og menneskesyn ligger bag Thyra Franks skabelse af glæde og trivsel hos medarbejdere og beboere?
28-08-11
Jura for ledere i selvejende daginstitutioner
Jura for ledere i selvejende daginstitutioner henvender sig
primært til ledere i selvejende daginstitutioner, der har den grundlæggende viden på plads, men andre f.eks. fra bestyrelserne kan også deltage.
22-06-11
DLOs årlige konference for og om Privatinstitutioner
Traditionen tro afholder DLO den 2. december i Odense den årlige konference for og om Privatinstitutioner - med fagligt input, ny inspiration og mudlighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse.
07-12-10
ANTIMOBNING OG GRØN ADFÆRD-Foredragsaftner med Lars Bom
DLO har engageret skuespilleren Lars Bom til otte foredrag, i Hillerød, Glyngøre, Herning, Fredericia, Aabenrå,Hjallerup,Ringsted og Slagelse om mobning
18-11-10
Tematiserede daginstitutioner
DLOs landsmøde 2010 afholdes over 2 dage i Kolding. Om fredagen er det den formelle, organisatoriske del. Om lørdagen afholdes et åbent TEMA-møde om "TEMATISEREDE DAGINSTITUTIONER".
07-11-10
Aftenkurser - introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende daginstitutioner
Investér 3 aftentimer i et af DLOs Bestyrelseskurser - og bliv godt klædt på til bestyrelsesarbejdet i en selvejende daginstitution.
05-11-10
Introduktionskursus vedr. bestyrelsesarbejdet i Private daginstitutioner
Investér 3 aftentimer i et af DLOs Bestyrelseskurser - og bliv godt klædt på til bestyrelsesarbejdet i en privat daginstitution.
04-11-10
5 dages kursus for leder i Private Daginstitutioner
Uanset om samtalen handler om børn som mistrives, samarbejdsproblemer med forældre eller medarbejdere eller folk fra den kommunale forvaltning, der ikke forstår dig, er der regler der skal følges og et menneske på den anden side af bordet, som skal mødes. Anerkendende kommunikation skaber udvikling og resultater når konflikten ellers ligger og lurer.
06-10-10
Kan opdragelse blive til oplevelse?
KAN OPDRAGELSE BLIVE TIL OPLEVELSE ?
En aften med Ole Flemming Pedersen.
Aftenens vil foregå i Ole Flemmings sædvanlige stil (bl.a. kendt fra ”Har du talt med dit barn i dag?) hvor emnerne serveres både nærværende og seriøst, men så absolut med et glimt i øjet og plads til et godt grin.
06-10-10
Aftenkursus for Forældrebestyrelsesmedlemmer i Kommunale Daginstitutioner
I en tid hvor mange forældrebestyrelser taber indflydelse i forbindelse med nye strukturer, til stor skade for både børn og ansatte. - Og i en tid hvor store og nye opgaver venter forældrebestyrelserne, herunder retten til at sige ja eller nej til FROKOSTORDNINGER, er det vigtig at man som forældrebestyrelsesmedlem, ledelse eller ansat er godt inde i hvad man kan og ikke kan og skal, som forældremestyrelsesmedlem i en kommunal daginstitution.
04-10-10
Dagskursus for nye ledere og souschefer i selvejende institutioner og puljeordninger
DLOs Introduktionskurus for nyansatte ledere og souschefer i Selvejende daginstitutioner og puljeordninger = 7 timer med fokus på formalia, værdier - og samarbejdet med kommunen og bestyrelsen.
01-10-10
Tema-baserede daginstitutioner
DLO Inviterer til inspirationsdag om:
Tema-baserede daginstitutioner
- Hvordan udvikler og vedligeholder man en særlig indholdsmæssig profil?
13-06-10
Foredragsaftener med Anne Mette Rasmussen
DLO har engageret landets tidligere førstedame Anne Mette Rasmussen til to foredrag, i Viborg og Aabenraa, om børn, børneopdragelse og daginstittuioner
21-04-10
Dagskursus for ledere og souschefer i privatinstitutioner
DLOs lederkursus for ledere og souschefer i Private daginstitutioner er en dag i selskab med ligesindede, og med fokus det ganske særlige at være leder i en Privatinstitution iht. Dagtilbudslovens § 19, stk. 4.
01-04-10
Jura for Bestyrelsesmedlemmer - LØRDAG
DLO kan nu tilbyde et lørdags-kursus for bestyrelsesmedlemmer – om jura i forhold til selvejende
daginstitutioner. Kurset afholdes i hhv. Svendborg og København.
08-01-10
Aftenkurser - introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende daginstitutioinert
Et af DLOs bestyrelseskurser er en god introduktion til bestyrelsesarbejdet i en selvejende daginstitution.
DLOs nye Bestyreleshåndbog "BESTYRELSEN i selvejende daginstitutioner" kan købes med rabat på disse kuser.
26-12-09
Selvejende leder i kommunal områdestruktur
Hvad er erfaringerne med selvejende daginstitutioner i en kommunal områdeledelses-struktur i Odense?
Hvordan har selvejende ledere og bestyrelser fået udviklet kompetencer til at tackle udfordringerne ved at indgå i en områdestruktur?
Svarene gives på DLOs tre temaeftermiddage.
12-12-09
Konference om Private Daginstitutioner
For tredie år i træk holder DLO i starten af December en konference om, og for, de nye Private Daginstitutioner. - Privatinstitutioner godkendt i henhold til Dagtilbudsloven § 19, stk. 4.
05-12-09
Jura for bestyrelsesmedlemmer - HVERDAGSAFTENER
DLO kan nu tilbyde et 2-afteners Jura-kursus for bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner. Kurset er meget omfattende og der uddeles en mappe til alle
deltagere med alt for kurset relevant materiale.
18-11-09
"Vejen tilbage/frem til daginstitutionspersonalets kerneopgaver"
LOLA JENSEN: Hvor er det vi står i dag med børnene, forældrene, os selv, forventningerne udefra og indefra… Børn/forældre/personale et spændingsfelt. – Om roller og ansvarsfordeling. At vedkende sig en begrænsning. At stå stærkere sammen – fælles reference – fælles pædagogisk platform. Om bevidsthed om egen samt institutionens styrke og kvalitet

11-11-09
"Mere end bare pasning"
Temadag med Margrethe Brun Hansen og dr. phil Per Schultz Jørgensen
11-11-09
Hverdagens rutiner sat på humoristisk spids
Lola Jensen er socialpædagog, familievejleder og foredragsholder. Lola Jensen kan som få fange en forsamling med humor, glimt i øjet og selvironi kombineret med stor seriøsitet og faglighed.
28-10-09
Jura for ledere i selvejende daginstitutioner
Et dagskursus med fokus på det retlige grundlag for selvejende institutioner: Dagtilbudslov, Fondslov, Erhvervslejelov, Civilstyrelsens myndighed, vedtægt og driftsoverenskomst.
27-10-09
Inspirations- og dialogmøde - op til Kommunevalget
I samarbejde med DLOs Regionskredse og organisationerne inviterer DLO til inspirations og netværksmøde - op til Kommunalvalget

27-10-09
Introduktion til bestyrelsens arbejde med værdier og principper
Få en introduktion til, hvordan bestyrelsen kan arbejde med at få sammenhæng mellem institutionens værdigrundlaga, principper, målsætninger og den praktiske hverdag.
10-10-09
Dagskursus for nye ledere og souschefer i selvejende institutioner og puljeordninger
Hvis bevidstheden og opmærksomheden på en selvejende daginstitution eller puljeordning skal fastholdes (og helst styrkes) er det vigtigt, at nyansatte ledere og souschefter hurtigt introduceres til dét at være leder i netop sådanne institutioner
02-10-09
BERIT BAE: Hvordan forstår vi børns medvirken i dagligdagen
Temadag med den kendte norske børneforsker, cand. polit., dr. phil. Berit Bae og Birgit Boelskov, freelance konsulent og forfatter.
Berit Bae, der i parentes bemærket taler et meget letforståeligt norsk, er kendt og respekteret i Danmark for sine beskrivende og fortolkende studier af dialoger mellem pædagoger og børn.
Birgit Boelskov har været ansat som konsulent i Menighedernes Daginstitutioner og er nu freenlace konsulent og foredragsholder
31-08-09
UDSOLGT-UDSOLGT-UDSOLGT-Berit Bae: Perspektiver på børns ret til medvirken og deltagelse
Foredrag med den kendte norske børneforsker, cand. polit dr. phil. Berit Bae
29-08-09
"At interviewe børn"
Kursets formål:
Formålet er at kvalificere deltagerne til at samtale, interviewe og forstå børn.
23-05-09
Leder/Souschef -Temadage om: Områdeledelse, Frokostordning og ny Lederoverenskomst
Ledere og souschefer i selvejende daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner er den primære målgruppe for to temadage med fokus på den kommende Frokostordning i dagtilbud, Ny Lederoverenskomst og Områdeledelse og nye dagtilbudsstrukturer
30-04-09
At se og forstå barnets perspektiv .
Vi oplever i dag familier uden traditionelle sociale problemer sidde i kø i vore psykologiske konsultationer. Børnene har ingen respekt – de gør som det passer dem.
Margrethe Brun Hansen holder foredrag og at se og forstå barnets perspektiv.
28-04-09
Samrådsmøde i Odense - for selvejende, pulje- og privatinstitutione
Bl.a. som oplæg til den kommende evaluering af område-strukturen i Odense kommuner, afholdes der samrådsmøde i Odense den 30. marts ´09, kl. 19.00.
01-04-09
Kursus for nye ledere og souschefer i selvejende institutioner og puljeordninger
Når man starter som leder eller souschef i en selvejende daginstitution skal man lære en ny kultur - og der er mange særlige vilkår og rammer, der er meget anderledes end i kommunale institutioner.
20-03-09
Skæld mindre ud
FOREDRAGSAFTENER: "Skæld mindre" ud er titlen på Erik Sigsgaards foredrag, på baggrund af hans bog med samme titel. Foredraget retter sig mod alle forældre - og voksne der arbejder med børn.
11-03-09
Bestyrelseskursus for selvejende, pulje- og privatinstitutioner
DLO tilbyder - i samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner (MDI) - et bestyrelseskursus i Uldum. Medlemsprisen er gældende for medlemmer af såvel DLO som MD.
11-03-09
Jura for ledere i selvejende daginstitutioner
Det retlige grundlag for selvejende daginstitutioner er komplekst. - Fondslov, Dagtilbudslov, Erhvervslejelov, Civilstyrelsen, vedtægter, driftsoverenskomst og -aftaler. Dette kursus gør det lidt nemmer at få overblik over det hele.
06-03-09
Personalejura
En kursus aften med gennemgang af de lovgivnings- og overenskomstmæssige rammer for:
06-02-09
Kursus om oprettelse og drift af private daginstitutioner
Kurser om oprettelse og drift af private daginstitutioner retter sig mod såvel nystartede private daginstitutioner som initivativtagere der påtænker at gå i gang.
04-02-09
Konference om private daginstitutioner
DLO’s konference om private daginstitutioner 2008 afspejler et område i vækst. Flere og flere selvejende institutioner og puljeinstitutioner konverterer til privat drift, forældregrupper, friskoler og andre opretter børnehaver og flere og flere privatpersoner tager hænder og pengepung op af lommen og etablerer private daginstitutioner.
02-12-08
Aftenkurser for bestyrelsesmedlemmer i Selvejende daginstitutioner og puljeordninger
Hvad vil det egentlige sige, at Institutionen er selvejende? Hvad er bestyrelsens ansvar, og hvordan er det afgrænset i forhold til lederens ansvar og kompetence?
Svar på disse og mange andre spørgsmål gives på DLOs bestyrelseskurser
22-11-08
Værdier og muligheder - Selvejende og private daginstitutioner
AFLYST-AFLYST-AFLYST

Værdierne og mulighederne i de selvejende og private daginstitutioner må frem i lyset. Det skal tydeliggøres, at disse institutioner er noget særligt og ikke bare selvejende eller private af navn - men også af gavn.
08-11-08
Dagskursus for ledere og souschefer i privatinstitutioner
DLO tilbyder et dagskursus om ledelse af privatinstitutioner - herunder supervision af medarbejdergruppen
27-09-08
Den lille forskel
Den lille forskel - om drenge og piger i en institutionsverden præget af feminine værdier.
05-09-08
Sårbare børn - er også velkomne i privatinstiutioner og puljeordninger
Temaaftener tilrettelagt med særligt sigte på puljeordninger og privatinstitutioner, men andre er naturligvis velkomne:
Sårbare børn - samarbejde med forældre og kommunale myndigheder
01-09-08
Værdier og muligheder - Selvejende og private daginstitutioner
Hvis selvejende og private daginstitutioner skal have en opblomstring, kræver det at det særegne kommer frem i lyset. Det skal vises og formidles at de ikke-kommuale daginstitution kan gøre en positiv forskel. DLO sætter skub i et fornyet indholdsmæssigt fokus på de selvejende og private institutioners værdier og muligheder.
20-06-08
Børnemiljøvurderingen - i børnehøjde
Med udgangspunkt i erfaringer fra et konkret projekt i Børnehaven Myretuen, fortæller en pædagog og børnehavens eksterne konsulent om arbejdet med inddragelse af børneperspektivet.
30-05-08
Stress, udbrændthed og sygefravær
Også pædagoger og pædagogmedhjælpere får stress, bliver udbrændte, sygemeldes og bliver måske afskediget p.g.a. helbredsforhold. DLO arrangere to utraditionelle konferencer med fokus på det gode arbejdsliv i daginstitutioner.
16-04-08
Bestyrelseskursus for selvejende daginstitutioner og puljeordninger
I samarbejde mellem DLOs sekretariat og DLOs region Midtjylland er vi nu atter klar med en kursusaften specielt tilrettelagt for bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner og puljeordninger.
07-04-08
Ny Dagtilbudslov - og hva` så ?
Pr. 1/8-2007 trådte den ny Dagtilbudslov i kraft. Dagtilbud har nu fået sin egen lov. Loven medfører nye opgaver, og retsgrundlaget er ændret på en række områder. Det hele præsenteres - på et overordnet niveau - på DLOs tema-aftener
09-12-07
Konference om PRIVATINSTITUTIONER
På bare 2 år er der etableret omkring 70 privatinstitutioner. Hvem er de, hvorfor er de startet, og er der særlige problemer og barrierer i lovgivningen eller i den administrative sagsbehandling?
07-12-07
Kursus for bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner og puljeordninger
Et af DLOs aften-grundkurser er den perfekte introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende daginstitutioner.
16-11-07
Kursus for nye leder og souschefer i selvejende og private daginstitutioner samt i puljeordninger .
Når man starter som leder eller souschef i en selvejende daginstitution skal man lære en ny kultur - og der er mange særlige vilkår og rammer, der er meget anderledes end i kommunale institutioner.
12-10-07
Bestyrelseskursus: Ny lov og bestyrelsesarbejde i kommunale inst.
Pr. 1. august 2007 trådte den helt nye dagtilbudslov i kraft. Et af DLO`S aften-grundkurser er den perfekte introduktion til bestyrelsesarbejde i kommunale daginstitutioner.
10-10-07
KONFERENCE: Ny Dagtilbudslov og hva` så ?
Pr. 1/8-2007 trådte den helt nye dagtilbudslov i kraft. Dagtilbud har nu fået sin egen lov og ikke længere omfattet af Lov om Social Service. Dagtilbudsloven omfatter vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, klubber, dagplejen og forskellige former for tilskud til privat pasning.
06-10-07
Læringshistorier og pædagogisk praksis
Maria Philipsen er til september tilbage i Danmark, og holder tre kurser / foredrag for DLO. Læringshistoriemetoden kan være en god og ukompliceret måde at sikre dokumentation og evaluering af de pædagiske læreplaner.
29-09-07
Konkurrencevilkår på daginstitutionsområdet
Konference med fokus på selvejende daginstitutioners konkurrencevilkår i et kommunalt domineret marked.
Afholdes i samarbejde mellem Frie Børnehaver, Menighedernes Daginstitutioner og DLO.
20-09-07
Bæredygtige daginstitutioner i København 29-8-07
Dialog- og debatmøde om Bæredygtige daginstitutioner - på baggrund af Københavns kommunes beslutning om institutionssammenlægninger og -lukninger, m.m.
01-09-07
Netværksmøde for selvejende, puljeordninger og privatinstitutioner i Fredensborg
Temaet for mødet den 7/6-07 vil primært være en drøftelse af vores samarbejde indbyrdes hhv. med Fredensborg Kommune - på såvel leder/medarbejder- som bestyrelsesniveau.
08-06-07
Børn og mobning -f oredrag for alle interesserede
Opdragelse til fællesskab - indsats mod mobning i dag– og fritidsinstitutioner01-05-07
Dokumentation og Evaluering
DLO-konferencer om nye dokumentations- og evalueringsmetoder. Mød bl.a. Maria Philipsen – en dansk pædagog, som DLO til disse konferencer har inviteret hjem fra New Zealand, hvor hun bor og arbejder. Hun er bogaktuel med ”Læringshistorier og pædagogisk praksis”.
28-04-07
Børn og stress
DLO tilbyder i foråret en række foredrag om Børn og stress.
Gideon Zlotnik er speciallæge i børnepsykiatri og har 40 års erfaring i faget, dels som overlæge (27 år på amtssygehuset i Glostrup) og dels som privat praktiserende børnepsykiater. Forfatter til ”De stakkels drenge”, ”De stakkels børn” og "De stakkels forældre", samt medforfatter til "De stakkels piger".


26-04-07
Læringshistorier og pædagogisk praksis
Kun i Ålborg: I forbindelse med landskonferencer i april måned har DLO hentet den danske pægagog og forfatter Maria Philipsen hjem til Danmark. Hun har med inspiration fra New Zealand, hvor hun bor og arbejder, skrevet bogen Læringshistorier og pædagogisk praksis
19-04-07
Temaaftener for initiativtagere, leder og bestyrelsesmedlemmer ved private inst.
Privatinstitutioner: Kursus, aktuel information, erfaringsudveksling og mulighed for netværksdannelse.
01-04-07
Om Sorghandleplaner
DLO holder i foråret 2007 fire kursusdage om
"Om Sorghandleplaner"
Indholdet vil fokusere på pædagogernes muligheder for – og pligt til – at handle, når de i deres arbejde møder børn i sorg.
01-04-07
Grundkurser for bestyrelsesmedlemmer i selvejende institutioner
Et af DLOs aften-grundkurser er den perfekte introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende daginstitutioner.
01-12-06
"Dilemmafamilien"
John Aasted Halse holder foredraget:
Dilemmafamilien - Arbejdsliv - Familieliv – Børneliv - kan det hænge sammen - hvem har ansvaret for børnene?
30-11-06
En, To, Mange - II
Efter en lille opbremsning i udviklingen er der nu - på tærsklen til det nye kommunale Danmarkskort - fuld fart på arbejdet med nye ledelsesformer og institutionsstrukturer i mange kommuner.
30-11-06
Børn i sorg
Når livet gør ondt er det hos vores nærmeste, at vi kan hente den bedste hjælp og støtte – dette gælder også for børn…

28-11-06
Kursus for nye ledere og souschefer
Når man starter som leder eller souschef i en selvejende daginstitution skal man lære en ny kultur - og er mange særlige vilkår og rammer, der er meget anderledes end i kommunale institutioner.
16-11-06
Fremtiden for selvejende i Århus
DLO arrangerer - i al hast - en minikonference for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i de selvejende daginstitutioner i Århus. Anledningen er den ny dagtilbudsstruktur som Århus Byråd netop har vedtaget.
03-11-06
Kursus for nyvalgte forældrebestyrelses-medlemmer
I samarbejde mellem DLOs sekretariat og DLOs Viborg amtskreds, arrangerer DLO en kursusaften specielt tilrettelagt for forældrebestyrelsesmedlemmer i kommunale daginstitutioner.
06-10-06
Udlicitér til de selvejende – det er frit valg
På trods af ny lovgivning, privatiseringsinitiativer og krav om mere udlicitering er de selvejende under fortsat pres rundt omkring i landet. Derfor indbyder de selvejende daginstitutioners paraplyorganisationer til konference / "høring" d. 15/9-06 på Christiansborg.
22-09-06
Bestyrelsen og de Pædagogiske læreplaner
Arbejdet med pædagogiske læreplaner involverer også forældrebestyrelser og bestyrelser. For de skal godkende planerne og være en aktiv part i den lovpligtige evaluering af dem.
20-05-06
SFO / Fritidshjem og SKOLESTART
Professor Linda Nielsen, formand for Regeringens skolestartudvalg fremlægger på DLOs landskonferencer udvalgets dugfriske anbefalinger. Evalueringsinstituttets nye undersøgelse viser, at SFOerne mangler indholds- og læreplaner. Undersøgelsen præsenteres på konferencerne. Men hvor meget "skolificering" kan SFO-området og børnene bære? Forsker Hans Henrik Knoop giver et bud.
12-04-06
Relationer mellem voksne og børn
På temadagen d. 31/3-06 vil deltagerne kunne "svælge" i gode oplæg om et af de vigtigste pædaogiske emner. På grund af norske Berit Baes deltagelse, kan denne temadag kun gennemføres én gang i København.
05-04-06
Bestyrelseskursus for selvejende i Odense
kursusaften specielt tilrettelagt for bestyrelsesmedlem-mer i selvejende daginstitutioner i Odense kommune – Det vil sige de selvejende daginstitutioner, der pr. 1/1-06 indgik i den nye områdeleder-struktur i Odense.
25-03-06
Personlig fremtræden og præsentationsteknik
DLO tilbyder nu for tredie gang indenfor 2 år, et 2-dages kursus i personlig fremtræden og præsentationsteknik. Det er et "eksternatkursus", hvor indholdet har særlig fokus på det pædagogiske arbejdsfelt.
05-02-06
Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i selvejende
I samarbejde mellem DLOs sekretariat og de lokale amtskredse afholder DLO i efteråret 2005 en række kursusaftener specielt tilrettelagt for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner.
25-11-05
Tema-aftener om private daginstitutioner
Hvad er en privatinstitution efter den nye lov. Hvilke muligheder giver loven for selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Hvorfor har selvejende daginstitutioner fået ret til sin egen administration. Svar på disse og mange andre spørgsmål gives på DLOs temaaftener om private daginstitutioner.
19-11-05
Tid til børn
Det er et af tidens aktuelle paradokser, der kommer under behandling på denne landskonference: Forældre ønsker kvalitet i daginstitutionerne og flere og bedre uddannede medarbejdere. Politikerne giver dem istedet lavere takster.
04-10-05
Private daginstitutioner
Med den nye lov om privatinstitutioner introduceres for alvor princippet "pengene-følger-barnet". Der er dermed lagt op til en hidtil uset liberalisering af daginstitutionsområdet. DLO afholder temadag d. 26/9-05 i København.
27-09-05
Børnene, Familierne og Arbejdsmarkedet
Børnene, familierne og arbejdsmarkedet - i et stadig mere fleksibelt samfund. Det er overskriften på Projekt Børnepasnings konference den 6/9-05. DLO varetager konference-administrationen for Projekt Børnepasning.
09-09-05
idrætspædagogik og idrætsbørnehaver
Disse konferencer, der arrangeres af DLO i samarbejde Danmarks Idræts-Forbund (DIF), retter sig mod:
* Daginstitutioner, der ønsker inspiration til arbejdet med den pædagogiske læreplans obligatoriske tema ”krop og bevægelse”.
* Pædagoger, medhjælpere, studerende og andre, der er nysgerrige efter at vide mere om begreberne idrætspædagogik og idrætsbørnehaver, som er i hastig vækst på det pædagogiske område i Danmark.
* Daginstitutioner, der helt eller delvist, bevidst eller ubevidst, allerede er en form for idræts-institution eller arbejder med idrætspædagogik.
* Foreningslivet, der kan være interesseret i at få indblik i, og måske opnå samarbejde med, daginstitutioner.
10-06-05
Sikkerhed på Legepladsen
Der hersker mange myter omkring sikkerhed på legepladsen. Hvad er fup og hvad er fakta? - og hvordan kontrollerer man selv legepladsen for alvorlige og livsfarlige fejl?
Det er dagsordenen på DLO`s 4 temadage i foråret 2005.
01-05-05
Kursus for nye ledere og souschefer
Når man bliver ansat i en selvejende daginstitution, åbner der sig en ny verden for én. Men hvad betyder det at være ansat i en selvejende institution? Hvad skal man vide i arbejdet som leder eller souschef? På dette kursus giver DLO dig en grundig indføring i de selvejende institutioners univers.
28-04-05
Pædagogiske Læreplaner - kom godt i gang
I henhold til lov om social service skal dagtilbud med børn op til skolealderen udarbejde læreplaner. På dette kursus gives en kort introduktion til opgaven.
22-04-05
"De kære forældre"
Daginstitutioner har i de senere oplevet at mange nye forældre er krævende, usikre og meget fokuserede på dem selv og netop deres børn. Og antallet af individuelle forældreklager er steget. DLOs konference kaster lys på problemet med fokus på årsager og løsninger. Forældrenes engagement og forståelse for helheden er forudsætningen for, at det nære demokrati kan fungere.
06-04-05
Grundkurser for bestyrelsesmedlemmer i selvejende
I samarbejde mellem DLOs sekretariat og de lokale amtskredse er DLO nu atter klar med en række kursusaftener specielt tilrettelagt for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i selvejende daginstitutioner.
01-12-04
Pædagogiske læreplaner i praksis
DLO’ s landskonferencer om pædagogiske læreplaner i praksis giver daginstitutionerne inspiration og konkret starthjælp til at komme videre fra de teoretiske tanker til en praktisk hverdag med læreplaner.
08-09-04
Børn og Stress
Børns "institutionstid" bliver længere og længere, og rammerne i institutionerne er som regel snævre og hektiske. Samtidig er der fart på som aldrig før i familien Danmark. Resultatet er rodløse og stressede børn, hvilket blandt andet sygehusenes børneafdelinger kan berette om
03-06-04
Den negative sociale arv
Man kan ikke stave sig ud af den sociale arv. Men hvad kan man så gøre ?
06-05-04