Vælg kategori:
Online kursus for nye bestyrelsesmedlemmer
Online kursus for nye bestyrelsesmedlemmer - bliv skarp på hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem i en daginstitution: opgavefordeling, ansvar og roller.
DLO lancerer nu online kurser for dig, der gerne vil introduceres til arbejdet i bestyrelsen. Kurset kan ses online hjemme hos dig selv, eller i en mindre gruppe på institutionen.
Kurset sælges i 3 selvstændige moduler a' 40 minutter og kan tages enkeltvis eller samlet. Undervejs i kurset vil det være muligt at stille korte spørgsmål via chat funktion.
DLO afholder kursus for bestyrelser i selvejende og private daginstitutioner
Har jeres bestyrelser haft nyvalg? Eller skal I have det sidst på året? DLO afholder en række Bestyrelseskurser i 2018, som en god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
Sæt allerede nu datoen af og læg evt. billet ind på et par af de ledige pladser!!
DLO afholder 2 dages kursus i personalejura for ledere
På dette kursus gennemgås de forskellige regler og love der er relevante for ansættelse og afskedigelse, samt forhold for medarbejdere i daginstitutionen.
underviser på dag 1: Mette Fabricius, konsulent og tidligere leder.
underviser på dag 2: Frederik Blichfeldt, ekstern konsulent og jurist.
Tema aften om den nye læreplan
Hvad indeholder den nye læreplan? Hør om leg versus læring, dannelse, børnefællesskaber og forældresamarbejde.
DLOs konsulent Sanni Maria P. Korsgaard, der deltog i ministerens mastergruppe, fortæller om baggrunden for den nye læreplan og hvad man skal være opmærksom på i omsætningen til praksis.
Temaaften om den selvejende institutions fremtid
DLO's konsulent Thinne Nielsen fortæller om baggrunden for de selvejende daginstitutioner og om fordelene ved at beholde selvejet, også når det kommer under pres i forhold til kommunal overtagelse, eller at overgå til privat institution.
Vi sætter rammen for en debat om de selvejende daginstitutioners fremtid og giver input til konkrete udfordringer. Mulighed for netværksdannelse.
DLO afholder konference for selvejende daginstitutioner
DLO samler nøglepersoner fra selvejende daginstitutioner over hele landet, til en dags inspiration om de problematikker der særligt berører den selvejende daginstitution, den stærke forældreindflydelse og spændet mellem selvbestemmelse og samarbejdet med kommunen. Gode muligheder for at netværke.
DLO invitere til konference for og om private daginstitutioner
DLO samler nøglepersoner fra private daginstitutioner over hele landet til en dags inspiration om de problematikker, der særligt berører private daginstitutioner. Gode muligheder for at netværke.
Lederens håndtering af sygefravær fra A-Z
TILMELDING STADIG MULIG! Føler du dig godt nok klædt på til at håndtere sygefravær i personalegruppen? Kom og vær med til at erfarings udveksle, samt forny din viden omkring lovgivning og overenskomstforhold der spiller ind. Kurset går i dybden med et af emnerne fra kurset 'personalejura for ledere' men det er ikke en forudsætning at have været på dette forinden.
Underviser: konsulent Mette Fabricius
Tidligere afholdte arrangementer