Vælg kategori:
Den professionelle bestyrelse
Kursets fokus er de kompetencer, som bestyrelsen bør rekruttere til arbejdet. Vi gennemgår forskellige muligheder for at klæde bestyrelsen på til at løse deres opgave og skitserer det gode samspil mellem leder og bestyrelse.
Det gode forældresamarbejde
Få værktøjer til at skabe en ramme for det gode forældresamarbejde om at styrke barnets trivsel og udvikling. Få indblik i, hvad forældre generelt efterspørger af rådgivning og gå hjem med nye idéer til, hvordan man kan få de forældre med, som ellers
sjældent kommer til forældrerettede aktiviteter.
Den Styrkede læreplan
Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer, indhold og værdier:
Workshoppen vil byde på en vekslen mellem oplæg, mindre refleksionsøvelser og gruppearbejde, hvor deltagerne får mulighed for at komme mere i dybden med temaer, begreber og tilgange i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Temadag for private daginstitutioner
DLOs årlige dag for private daginstitutioner om de særlige ledelsesmæssige udfordring i at drive ’eget hus’, herunder ledelsesperspektiver, netværk og økonomi
Temadag for selvejende daginstitutioner
Særlig dag for selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, hvor vi ser på standarddriftsoverenskomstens bestemmelser og eksempler på nye typer bestemmelser.
Boost arbejdsglæden
Denne aften sætter vi fokus på arbejdsværktøjet ”De 3 zoner”, og om hvordan det kan bruges i det daglige arbejde med børnene og hinanden.
Introduktion til bestyrelsesarbejdet
Har jeres bestyrelser haft nyvalg? Eller skal I have det senere på året? DLO afholder en række Bestyrelseskurser i 2019, som en god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
Da vi endnu ikke har sat datoer på, kan du ved hurtig henvendelse få indflydelse på disse! Skriv til tanja@dlo.dk
Fra Selvejende til privat daginstitution?
Overvejer I at opsige driftsoverenskomsten og blive godkendt som privat leverandør? Få overblik over hvad mulighederne er, og få gode råd med hjem til den videre proces.
Børn og natur
Natur, udeliv og science i børnehøjde. Hvad er en sciencetilgang, matematisk opmærksomhed og fælles vedvarende tænkning?
Om alt det vi allerede gør og det nye i læreplanstemaet om naturen.
Spar penge på printerindkøb
For høje udgifter til kopi og print? Daginstitutionernes Landsorganisation, DLO, og Børneringens medlemmer har nu mulighed for at komme til gratis rådgivning om printer- og kopimaskineindkøb.
Tre relevante kvalitetsaloner i samarbejde med EVA
I samarbejde med Evalueringsinstituttet udbyder DLO en række kvalitetssaloner særligt målrettet og designet til DLOs medlemmer.Evalueringsinstituttet linker nyeste forskning til kravene i den styrkede læreplan.
Psykisk arbejdsmiljø
Tag vare på det psykiske arbejdsmiljø. Kurset kommer omkring arbejdet med motivation og social kapital i medarbejdergruppen.
Inspiration til ledere og bestyrelser.
Temadag om systematisk pædagogisk refleksion for dag
Tidligere afholdte arrangementer