Vælg kategori:
DLO afholder kursus for bestyrelser i selvejende og private daginstitutioner
Har jeres bestyrelser haft nyvalg? Eller skal I have det sidst på året? DLO afholder en række Bestyrelseskurser i 2018, som en god introduktion til bestyrelsesarbejdet.
Sæt allerede nu datoen af og læg evt. billet ind på et par af de ledige pladser!!
DLO afholder 2 dages kursus i personalejura for ledere
På dette kursus gennemgås de forskellige regler og love der er relevante for ansættelse og afskedigelse, samt forhold for medarbejdere i daginstitutionen.
underviser på dag 1: Mette Fabricius, konsulent og tidligere leder.
underviser på dag 2: Frederik Blichfeldt, ekstern konsulent og jurist.
Tema aften om den nye læreplan
Hvad indeholder den nye læreplan? Hør om leg versus læring, dannelse, børnefællesskaber og forældresamarbejde.
DLOs konsulent Sanni Maria P. Korsgaard, der deltog i ministerens mastergruppe, fortæller om baggrunden for den nye læreplan og hvad man skal være opmærksom på i omsætningen til praksis.
Temaaften om den selvejende institutions fremtid
DLO's konsulent Thinne Nielsen fortæller om baggrunden for de selvejende daginstitutioner og om fordelene ved at beholde selvejet, også når det kommer under pres i forhold til kommunal overtagelse, eller at overgå til privat institution.
Vi sætter rammen for en debat om de selvejende daginstitutioners fremtid og giver input til konkrete udfordringer. Mulighed for netværksdannelse.
Tema aften om Børnemiljøvurdering
DLO's konsulent Sanni Maria Korsgaard fortæller om arbejdet med børnemiljøvurdering. I får gode ideer med hjem til at tage fat på eller fortsætte med opgaven, samt videndeling blandt deltagerne.
Tema aften om fordybelse og overblik, som pædagogiske roller
DLO's konsulent Mette Fabricius fortæller om medarbejderens behov for både at være i fordybelses og overbliksrollen, og hvordan man kan organisere sig frem til en større arbejdsglæde. Mulighed for debat og erfaringsudveksling.
Temaaften i samarbejde med konsulent, forfatter og ressourcedetektiv Hanne Aaling Risager
På temaaftenen sættes der fokus på den anerkendende og styrkebaserede tilgang, som giver en dybere forståelse for og indsigt i barnets intention bag det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation.
Temaaften -Legepladsens pædagogik
Benny Schytte vil i ord og billeder præsentere en legepladsens pædagogik, som tager afsæt i børns egen legekultur og pædagogiske aktiviteter. Med udgangspunkt i konkrete pædagogiske udviklingsprojekter vil en række temaer blive belyst:

• Børns leg og legeformer
• Personalets rolle og funktion
• Pædagogiske aktiviteter og metoder
• Vaner, struktur og regler
• Bæredygtighed i børnehøjde
• Leg og læring på legepladsen
• Inklusion/eksklusion
• Ideer til indretning og udformning af legepladsen - for små midler!

DLO afholder konference for selvejende daginstitutioner
DLO samler nøglepersoner fra selvejende daginstitutioner over hele landet, til en dags inspiration om de problematikker der særligt berører den selvejende daginstitution, den stærke forældreindflydelse og spændet mellem selvbestemmelse og samarbejdet med kommunen. Gode muligheder for at netværke.
DLO invitere til konference for og om private daginstitutioner
DLO samler nøglepersoner fra private daginstitutioner over hele landet til en dags inspiration om de problematikker, der særligt berører private daginstitutioner. Gode muligheder for at netværke.
Dlo inviterere til temadag om legepladssikkerhed
På DLOs temadage om Sikkerhed på Legepladsen, med Gert Olsen som underviser, lærer du hvordan legepladsen kontrolleres, og de mest graverende fejl undgås. Der udstedes kursusbevis.
Lederens håndtering af sygefravær fra A-Z
Føler du dig godt nok klædt på til at håndtere sygefravær i personalegruppen? Kom og vær med til at erfarings udveksle, samt forny din viden omkring lovgivning og overenskomstforhold der spiller ind. Kurset går i dybden med et af emnerne fra kurset 'personalejura for ledere' men det er ikke en forudsætning at have været på dette forinden.
Underviser: konsulent Mette Fabricius
Forårskonference 2018 - Børns drivkraft
KONFERENCEN AFHOLDES I ODENSE D. 20 marts.
Vi kan lære børnene meget, men børn udvikler sig også ’af sig selv’. Vi voksne kan i bedste fald hjælpe ved at støtte, opmuntre, stimulere og udfordre, og i værste fald komme til at hæmme, bremse eller ligefrem forstyrre barnet, i dets udvikling.
På efterårets faglige konference har vi bedt en række eksperter se nærmere på den indre kraft, der driver barnet, og komme med bud på hvordan vi – som forældre og fagpersoner – bedst kan stimulere barnets udvikling.
Tidligere afholdte arrangementer