07: Unavngivet

INSPIRATION OG PARTNERSKAB

AF MORTEN OVESEN, DORTE KØLLE, KARIN TARP SOMMER, BENTE MELGAAR, KIRA SCHLIFER, RANDERSGADES SKOLE

Fem begejstrede lærere fra Randersgades Skole giver en up-date på forrygende international konference i La Coruña, Spanien. De nye kontakter førte til projektforslag og samarbejdsaftaler mellem lærere og elever i mange lande. Randersgades Skole skal kommunikere med elever i Finland, Georgien og Holland.

En entusiastisk gruppe på fem lærere fra indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen på Randersgades Skole har været til konference i La Coruña i det nordvestlige Spanien. Konferencen var arrangeret af European Schools Project Association (ESP), som hvert år afholder konferencen, hvor lærere fra hele Europa mødes og udveksler tanker og visioner og skaber kontakter på tværs af grænser og kulturer.

Inspirationen kom fra en af drivkræfterne i organisationen, Birthe Kjær Peulicke, da hun besøgte skolen og holdt nogle spændende oplæg om, hvordan man kan opbygge og udvikle elevernes internationale kompetencer.

Vi var nogle stykker, der blev tændte på at deltage i denne ESP konference. Med ledelsens velsignelse blev vi sendt af sted fulde af forventning og med håbet om at skabe nogle gode partnerskaber.

Inden selve konferencen gik i gang, deltog vi i et kontaktseminar ledet af to pragtfulde pensionerede lærere, nu senior consultants, Kirsten Antilla og Mogens Eriksen.

Her havde vi mulighed for at præsentere vores skole og projektideer for lærere fra lande så forskellige som Norge, Holland, Spanien, Georgien og Iran.

Vi fik ved denne lejlighed lagt grundstenen til et venskab og partnerskab med lærere og konsulenter fra blandt andet Holland og Georgien. En hård, men dejlig, dag fyldt med inspiration fra kompetente og engagerede mennesker.

SPÆNDENDE KONTAKTER OG NETVÆRK
Formålet med ESP konferencen var at finde partnere i andre lande og ydermere få indblik i, hvordan man kan designe, planlægge og evaluere computerbaserede samarbejdsprojekter, ’Computer Supported Collaborative Learning’ (CSCL), som fx CultureQuest, Image and the Other, eJournalism og eTwinning.

Konferencen havde et tætpakket program med oplæg, taler, workshops, skolebesøg, fabriksbesøg, borgmesterbesøg, projektmarkedsplads og socialt samvær.

Og hvad opnåede vi så i ugens løb? Vi skabte interessante og lovende kontakter; vi fik formuleret projektforslag og projektaftaler; vi fik indføring i forskellige værktøjer og portaler til brug i undervisningen; vi hyggede og networkede med søde, dygtige lærere fra mange lande.

INTERNATIONALE KOMPETENCER
I den kommende tid skal vi så bygge videre på de kontakter, vi fik til lærere i andre lande.

Vores elever skal, gennem den direkte kommunikation med elever i Finland, Georgien og Holland, udvikle sproglige færdigheder og kompetencer samt få en større viden om – og forståelse for – kulturelle forskelle og ligheder og herigennem opnå en interkulturel kompetence.

Nogle af de temaer eleverne skal samarbejde om er: ’National humour’, ’My town – my neighbour-hood’ og ’Waste and recycle’.

Derudover har vi også et trebenet skoleudviklingsprojekt i støbeskeen med en hollandsk og en spansk skole.

ANBEFALING: INTERNATIONALT FOKUS Vi har efter hjemkomsten besluttet at nedsætte en international gruppe, der skal arbejde med at videreudvikle Randersgades Skoles internationale profil.

Alt i alt en udbytterig konference, som vi forhåbentlig kan drage nytte af mange år fremover. Det kan varmt anbefales andre skoler at have fokus på dette område. ¦

Artikel bragt i: KK 2008 nr 11