Fortælleværksted for skolestartere

Musikalsk fortælleværksted inviterer kvarterets børnehaver ind på den lokale folkeskole for at skabe en tryg overgang fra børnehave til skole.

   Værkstedet arbejder med musik, krop og sprog, og målet er rekruttering til folkeskolen.

   Projektet er med til at vende forældres

negative fordomme til positive oplevelser, så de vælger den lokale børnehaveklasse til deres barn.

Tekst og foto:
Mette Jeppesen, Brug Folkeskolen

Vi to er venner – det er da rart.

En som man kender, det er rart!

Sådan har sangen lydt på Blågård Skole i en måned. O, A, B og C og storebørnsgrupperne fra børnehaverne Marthahjemmet, Bethlehem Sogns Børnehave, Linden og udflytterbørnehaven Stockholmsgave har været sammen i et musikalsk fortælleværksted. 

De har samarbejdet om historien om den lille ensomme snegl, der får en stor og anderledes ven, en elefant og sin helt egen cirkusforestilling. Til sidst har forældre og søskende været inde på skolen og opleve børnene fortælle historien.

Forældreforeningen Brug Folkeskolen og Dramateket har for andet år i træk iværksat musikalsk fortælleværksted, der inviterer kvarterets børnehaver ind på den lokale folkeskole for at lave fortælling sammen med børnehaveklasserne.

Sidste år foregik det på Rådmandsgades Skole og i år altså på Blågård Skole. Det handler om en tryg og blød overgang fra børnehave til skole og om anderledes læring, der arbejder med musik, krop og sprog på én gang. Og så handler det om rekruttering til folkeskoler.

 

Rekruttering til folkeskolen via gode oplevelser på skolen

Brug Folkeskolen har arbejdet med rekruttering til folkeskolen i snart 9 år. Vi oplever, at den største udfordring i rekrutteringsarbejdet er at få forældrene ind og opleve skolen. Den fravælges ofte på forhånd på baggrund af rygter og fordomme om skoler i kvarterer med sociale udfordringer og mange børn med minoritetsbaggrund.

I andre kommuner har man haft gode erfaringer med børnehaveklassepraktikker for børnehavebørn, og man kan se effekten af at få både børn og forældre inden for skolens mure før skolestart.

Når børnehavebørnene har gode oplevelser på skolen og kommer hjem og fortæller forældrene om dem, smitter det af på forældrenes holdning til skolen. Det åbner mulighed for dialog og for et informeret skolevalg. Den model ville vi gerne afprøve.

Vi udviklede derfor i samarbejde med Dramateket et forløb, hvor fortællingen kunne give børn og pædagoger en fælles oplevelse på skolen. Samtidig kunne fortællemetoden videregives til pædagogerne.

 

Den dialogiske fortælling inkluderer og skaber fællesskab

Den dialogiske fortælling arbejder aktivt med sproget. Børnene inddrages gennem enkle melodier og sange. De indlever sig i forskellige figurer i historien – snegl, elefant, hest, cirkusdirektør, skovens træer, der suser, og regnen der trommer.

Følelser og stemninger understreges med musik, og børnene lærer om dur og mol. De lærer om timing og om, hvor vigtigt det er, at alle er med og koncentrerer sig, for at hele fortællingen ikke ’skal gå i stykker’, som et af børnene udtrykker det.

Mille og Mikkel, der står bag Dramateket, understreger, at den dialogiske fortælling stimulerer børnenes sprog, uden at børnene har fokus på, at det handler om læring. Både sprogsvage og sprog-stærke børn inkluderes i et fællesskab, hvor der skabes en fælles sproglig platform, som børnene bagefter kan mødes og lege omkring. Derfor er det også en metode, som børnehaver og børnehaveklasser kan arbejde videre med.

– Det har været en fantastisk proces at være med i, fortæller Rasmus, pædagog  fra Stockholmsgave.

– Vi er allerede i gang med at arbejde videre med de redskaber vi har fået. Og så er temaet om venskab og forskellighed godt.

Ane fra børnehaven Bethlehem Sogn og Randall fra Marthahjemmet peger på en anden sidegevinst ved fortælleværkstedet:

– Fordi det ikke var os, der var aktørerne, havde vi tid til at iagttage børnene på afstand. Det giver mange aha-opdagelser at se, hvordan de forskellige børn reagerer på forskellige ting. Det skaber reflektion over vores egen pædagogiske praksis.

 

Skolen bliver hjemmebane for børnene før de starter

Børnehavernes og børnehaveklassernes pædagoger har været begejstrede for at være sammen. Det gør det meget lettere at ringe og spørge, hvis man er i tvivl om noget i forhold til skolestart og skoleparathed, mener Helle fra Stockholmsgave.

– Vi har set lokalerne, børnene har spist sammen, vi har været ude i skolegården sammen, og børnene får et meget tydeligt  billede af, hvad det vil sige at gå i skole, og så er det ikke så skræmmende længere, mener hun.

Svante, forælder fra Stockholmsgave, fortæller, at hans datter stolt har fortalt om alt det, hun har set og lært. Fortælleværkstedet har helt klart rykket ved hans opfattelse af Blågård Skole i den positive retning, fordi det pludselig er et konkret sted, et sted med et ansigt og flotte faciliteter, siger han og tilføjer, at det her er vejen frem for at få flere til at vælge den lokale folkeskole. Et andet forældrepar har valgt skolen til efter projektet, og samme oplevelse havde vi sidste år, hvor to forældrepar skiftede mening undervejs.

Brug Folkeskolen vil gerne udbrede projektet og mener, ligesom faren her, at det ideelt skal køre i efteråret, før skoleindskrivningen, så vi kan nå at rokke ved forældrenes forestilling om den lokale skole og på den måde få flere elever i folkeskolen.   

 

Fortælleværkstedet og

Brug Folkeskolen

Fortællingens magi er støttet af Statens Huskunstfond. Skolen skal selv dække 25 procent af udgifterne til kunstnerne.

   Brug Folkeskolen er en forældreforening, der arbejder for at få flere for-  ældre til at vælge den lokale folkeskole til deres børn med det formål at få en socialt og etnisk blandet skole.

   Læs mere om os på:

www.brugfolkeskolen.dk

   Vil du vide mere om Dramateket:

www.dramateket.dk.

Artikel bragt i: KK 2012 nr 06